top of page

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå permisjonssøknaden selv om det er skolefaglig forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Hvem kan innvilge permisjon?

  • Kontaktlærer kan innvilge permisjon for inntil en dag.

  • Rektor kan innvilge permisjon utover en dag. Ingen kan få lovlig permisjon i mer enn to uker.

  • Jf Opplæringsloven § 2-11 første og andre ledd.

Søknadsfrist

  • Søknad om permisjon må sendes i god tid før ønsket permisjon, helst tre uker før.

bottom of page