Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå permisjonssøknaden selv om det er skolefaglig forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Hvem kan innvilge permisjon?

  • Kontaktlærer kan innvilge permisjon for inntil en dag.

  • Rektor kan innvilge permisjon utover en dag. Ingen kan få lovlig permisjon i mer enn to uker.

  • Jf Opplæringsloven § 2-11 første og andre ledd.

Søknadsfrist

  • Søknad om permisjon må sendes i god tid før ønsket permisjon, helst tre uker før.

  • Facebook Social Ikon

KONTAKT OSS

NYTTIGE LENKER

Postvegen 5

3950 Brevik

Telefon: 35 91 60 00 

E-post: post@sandoyamontessori.no

Org.nr. 995 197 146