top of page
IMG_0617.HEIC

SKOLEDAGEN

Barnetrinnet

På barnetrinnet er skoledagen organisert i to lange arbeidsøkter. 

Dagen starter kl. 08:30 hver dag og den første økten varer i tre timer. Deretter følger en times lunsj og utetid. Ettermiddagsøkten varer i to timer fram til kl. 14:30. Fredager har lærerne personal- og utviklingstid og skoledagen er ferdig kl. 11:30. 

 

Elevene starter dagen med å skrive i loggboken sin og lese stille for seg selv. Etter leseøkten, som varer i 20-30 minutter, begynner elevene på eget arbeid. Underveis får elevene veiledning av lærer og/eller assistent i hva de skal jobbe med og hvordan. I eget arbeid velger elevene selv hva de vil jobbe med og hvor lenge. Barna arbeider i grupper eller enkeltvis, på et bord eller på gulvet – avhengig av hva materiellet de arbeider med krever. Barna bruker spesiallaget materiell. Hensikten med materiellet er å hjelpe barna til konkret å forstå abstrakte begreper. Arbeidsmetoden legger til rette for at elevene får følge sin egen progresjon, og undervisningen er tilrettelagt for hvert enkelt barn.

Undervisningen gis som presentasjoner av montessorimateriell, fortelling av historier og arbeid med tidslinjer. Er det noe vi kan erfare i nærmiljøet, benytter vi oss gjerne av det. På timeplanen er det avsatt timer til fag som kunst og håndverk, musikk, kroppsøving og engelsk. ​​ 

Ungdomstrinnet

På ungdomstrinnet organiserer vi dagen annerledes grunnet trinnets  fagbehov. Vi deler dagen opp med faginndelte timer, prosjektarbeidstid og montessorifaget arbeid. Elevene er tilbudt de samme fagene som i offentlig skole.

 

Ungdomstrinnets arbeidsdag  starter kl. 08:15 og er ferdig kl. 15:10. Fredager er de ferdige 11.30, og onsdager kl. 11.30 grunnet personal- og utviklingstid for lærerne. 

STO

Vi tilbyr skoletilsynsordning, STO, etter skolen hver dag. STO starter kl. 14:30 og varer til 16:00/16:15 mandag til torsdag. Fredag er det tilsyn fra 11:30-16:00/16:15. 

Tilsynslederen tar 15:55 fergen til Brevik med STO barna som skal på land. 

nrJa4T0GTJ20pRSs5kqftA_redigert.jpg
pcysjFQvSruRCXAI2h29fg.jpg
bottom of page