top of page
MARIA MONTESSORI

Maria Montessori (1870 – 1952) var en italiensk lege, pedagog og innovatør, hyllet for sin pedagogiske metode som bygger på hennes egen metode der barn lærer på en naturlig måte. 


Maria Montessori ble født 31. august 1870, i den provinsielle byen Chiaravalle, Italia. Hun var godt skolert og en ivrig leser, uvanlig for italienske kvinner på den tiden. Hun fordypet seg i mange fagfelt før hun opprettet den pedagogiske metoden som bærer hennes navn. 

Maria Montessori startet sin karriere som lege på et psykiatrisk sykehus, og fikk etterhvert muligheten til å utvikle et undervisningstilbud for de psykisk utviklingshemmede barna ved klinikken. Her fikk hun satt sine idéer ut i praksis. Barna ble aktive på en positiv måte, og hun oppdaget at de kunne lære seg mye som man i utgangspunktet ikke ville tiltrodd dem.

I Roma, 6. januar, 2007 åpnet hun den første Montessori skolen, Casa Dei Bambini, eller Barnas Hus. Her observerte hun hvordan barna absorberte kunnskap fra sine omgivelser og hovedsakelig underviste seg selv. Ved hjelp av vitenskapelig observasjon og erfaring fra hennes tidligere arbeid med små barn, designet Maria læremidler og et tilrettelagt miljø som fostret barnas naturlige ønske om å lære. Nyheten om skolens suksess ble snart spredt gjennom Italia og snart var Montessori skoler anerkjent over hele verden.

 

Maria Montessori mente at utdanning var nøkkelen til en fredeligere verden og hele livet arbeidet hun utrettelig for barns rettigheter. Hun ble nominert til Nobels fredspris tre ganger for sitt arbeid. Hun reiste verden rundt og skrev mye om sin tilnærming til utdanning. Over flere år tiltrakk hun seg mange tilhengere, det er nå mer enn 22 000 Montessori skoler i minst 110 land over hele verden. 

Maria Montessori etablerte Association Montessori Internationale (AMI) i Amsterdam. Organisasjonens hovedoppgave er å føre en korrekt tolkning av Montessoris pedagogikk og å utdanne pedagoger i montessorimetoden. Etter Montessoris død i 1952, overtok hennes sønn Mario ledelsen av AMI.

bottom of page