top of page

VÅR VISJON

Godt å være - gøy å lære.

Det er vårt motto og vår visjon. Vi ønsker å skape en skole der det er godt å være både for elevene som kommer til oss hver dag, foreldre som besøker og personalet som velger å jobbe på Sandøya Montessoriskole. Når vi har det bra tror vi at det gir bedre muligheter for læring. Trygghet fostrer læreglede og trivsel. 

På Sandøya Montessoriskole følger vi Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper som setter barnet og dets utvikling i fokus. Montessoripedagogikken bygger på et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. I montessoripedagogikken er livsmestring kjernen. Vår misjon er å utdanne hele barnet og gjøre dem klare for livet. 

På Sandøya Montessoriskole jobber vi for å utdanne barn som tar selvstendige valg, vi legger til rette for at elevene har frihet til å velge og med det er medvirkende i og tar ansvar for eget arbeid. Vårt fokus er på trivsel, trygghet og læreglede. Vi ønsker å være en skole der alle elever føler seg sett, hørt og ivaretatt. 

Sandøya Montessoriskole - den lille skolen med det store hjertet!

 

 

bottom of page