top of page

VÅR VISJON

Sandøya Montessoriskole er en skole som er basert på Maria Montessori sin pedagogikk. Vi driver en skole i takt med Montessoris filosofi og prinsipper. Montessoripedagogikken bygger på et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Pedagogikken legger naturlig et grunnlag for hvilke mål og verdier vi styres etter. Vårt mål at våre elever skal ledes mot å ta ansvar for egen læring ved å være selvstendige læringssøkende barn og ungdom. 

Visjon:   

 

Sandøya Montessoriskole- et sted der vi opplever trygghet og veileder til selvstendighet, der vi ser den enkelte og motiverer til mestring. Vår ambisjon er å inspirere barn til å bli gode verdensborgere og bruke deres potensiale til å bidra til en bedre verden. 

Verdiløfte: 

`Godt å være – gøy å lære`  

  

Vi ønsker å skape en skole der det er godt å være både for elevene som kommer til oss hver dag, foreldre som besøker og personalet som velger å jobbe på Sandøya Montessoriskole. Trygghet fostrer læreglede og trivsel. Skolen skal være en skole der barnet står i sentrum.

En skole for øyas befolkning og barn i nærmiljøet som tilbyr en alternativ pedagogisk retning.  Montessoripedagogikken tilbyr en pedagogikk som følger barn i dets utvikling og fremmer selvstendighet ved å gi elever frihet og ansvar.  

  

Vi jobber mot verdier der barn og voksne skal oppleve;  

  • Respekt  

  • Trygghet  

  • Mestring  

Vi ønsker å være en liten skole med et elevtall som ikke overstiger 60 elever fra 1.- 10. klasse. Som øyas største arbeidsplass ønsker vi at vårt tilbud er attraktivt for barnefamilier på øya, men ønsker og å være et godt pedagogisk alternativ til skolebarn i Grenland. Vi søker å være en aktiv del av lokalsamfunnet og ønsker å utnytte de fordelene vi har av å være en skole plassert i skjærgården. Vi er en skole som verdsetter godt skole-hjem samarbeid der et ønske er at hjemmet viderefører verdiene og de pedagogiske ideene vi styres av.    

Sandøya Montessoriskole - en liten skole med et stort hjerte. 

 

 

bottom of page