top of page

INNTAK

Hvert år i god tid før søknadsfrist 1. mars fatter skolens styre et vedtak om elevinntak for kommende skoleår.

Vår skole har total kapasitet på 45 elever. For skoleåret 2024-2025 er plassene fordelt slik:

Småtrinnet 1.-4. trinn: 16 elever

Mellomtrinnet: 5.-7. trinn: 12 elever

Ungdomstrinnet: 8.-10. trinn: 17 elever

Det ønskes ikke å overstige 6 elever per trinn på ungdomstrinnet. 

Last ned skolens inntaksreglement på knappen under. 

bottom of page