top of page

SKOLESKYSS

Elever som bor på land tar fergen fra Brevik fergekai hver morgen kl.8:00.  ferjen er gratis for alle. Elever som bor i Porsgrunn Kommune får reisevei med buss betalt av kommunen. Elever utenfor Porsgrunn kommune må dekke denne utgiften selv. 

Ferjetider for barnetrinnet

mandag: 08:00 - 14:45

tirsdag: 08:00 - 14:45

onsdag: 08:00 - 14:45

torsdag: 08:00 - 14:45

fredag: 08:00 - 11:40 

Det vil alltid være minst en voksen som følger elevene på småtrinnet til og fra ferja, og som ser til at elevene blir hentet etter endt skoledag. 

Ferjetider for ungdomstrinnet

mandag: 08:00 - 15:20

tirsdag: 08:00 - 14:45

onsdag: 08:00 - 15:20

torsdag: 08:00 - 15:20

fredag: 08:00 - 11:40

bottom of page