ÅRSHJUL OG SKOLERUTE

Skoleruta viser antall skoledager i året og når ferier og planleggingsdager faller.  I årshjulet finner dere de overordnende planene for skoleåret. Klikk på knappene under for å se dokumentene.