OIP.jpg

MONTESSORI NORGE

Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene, barnehagene og lokalforeningene som i dag består av 80 skoler og 40 barnehager. Vårt viktigste arbeid er å bidra til økt interesse for, og kunnskap om, montessoripedagogikk i Norge. 

Friskolenes Kontaktforum

Montessori Norge deltar i Friskolenes Kontaktforum. Det er et uformelt samarbeidsorgan for Steinerforbundet, Norske Fag- og Friskolers Landforbund, Private Handelskolers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund og Montessori Norge. Formumet har regelmessige møtermed Utdanningsdirektoratet samt møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. 

  • Facebook Social Ikon

KONTAKT OSS

NYTTIGE LENKER

Postvegen 5

3950 Brevik

Telefon: 35 91 60 00 

E-post: post@sandoyamontessori.no

Org.nr. 995 197 146