top of page
OIP.jpg

MONTESSORI NORGE

Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene, barnehagene og lokalforeningene som i dag består av 80 skoler og 40 barnehager. Vårt viktigste arbeid er å bidra til økt interesse for, og kunnskap om, montessoripedagogikk i Norge. 

Friskolenes Kontaktforum

Montessori Norge deltar i Friskolenes Kontaktforum. Det er et uformelt samarbeidsorgan for Steinerforbundet, Norske Fag- og Friskolers Landforbund, Private Handelskolers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund og Montessori Norge. Formumet har regelmessige møter med Utdanningsdirektoratet samt møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. 

bottom of page