top of page
IMG_7459.jpg

SKOLEN VÅR 

Sandøya montessoriskole ligger idyllisk plassert på Sandøya, en kort fergetur fra Brevik. Barneskolen åpne dørene  i 2011 kort etterfulgt av ungdomsskolen i 2012. Vi deler skolebygget med Sandøya Naturbarnehage, en privat barnehage. Skolebygget tilhører Porsgrunn kommune som drev skole på øya fra 1899 til den offentlige skolen ble lagt ned i 2011. Det røde bygget er den eldste skolebygningen i Porsgrunn kommune. 

 

Elevene på skolen er inndelt i tre grupper; småtrinnet (1.-4. trinn), mellomtrinnet (5.-7. trinn) og ungdomstrinnet (8.-10. trinn) med litt i underkant av 40 elever. Vi driver skole etter Maria Montessori sine hovedprinsipper med et trygt og godt læringsmiljø. Vi fokuserer vår læring på selvstendighet, frihet, respekt og livsmestring. Vi er opptatt av å gi alle elever følelsen av mestring på deres eget nivå.

bottom of page