Velkommen til skolehelsetjenesten

Vår helsesykepleier heter Cathrine Fjellvang Hanssen og er hos oss hver onsdag fra 8:30 - 14:30. Hun har kontor på biblioteket ved gymsalen. 

Skolehelsetjenesten tilhører Porsgrunn Kommune så våre elever får den sammen oppfølgingen som kommunens elever får. 

Helsesykepleier gir elevene våre helsesjekk, vaksiner og undervisning på visse klassetrinn. 

Du kan snakke med helsesykepleier om:

- hvordan du har det

- helsespørsmål

- prevensjon og seksuell helse

- og annet

Foresatte og skolens personale er også velkomne ti å ta kontakt dersom de har spørsmål vedrørende trivsel og utvikling knyttet barn og ungdom. 

Ta gjerne kontakt med Cathrine på epost eller telefon. 

Epost: cathrine.fjellvang.hanssen@porsgrunn.kommune.no

Tlf: 91118365