top of page

Velkommen til skolehelsetjenesten

Vår helsesykepleier heter Cathrine Fjellvang Hanssen og er hos oss hver onsdag fra 8:30 - 14:30. Hun har kontor på biblioteket ved gymsalen. 

Skolehelsetjenesten tilhører Porsgrunn Kommune så våre elever får den sammen oppfølgingen som kommunens elever får. 

Helsesykepleier gir elevene våre helsesjekk, vaksiner og undervisning på visse klassetrinn. 

Du kan snakke med helsesykepleier om:

- hvordan du har det

- helsespørsmål

- prevensjon og seksuell helse

- andre ting som opptar deg

Foresatte og skolens personale er også velkomne ti å ta kontakt dersom de har spørsmål vedrørende trivsel og utvikling knyttet barn og ungdom. 

Ta gjerne kontakt med Cathrine på epost eller telefon. 

Epost: cathrine.fjellvang.hanssen@porsgrunn.kommune.no

Tlf: 91118365

Skolefysioterapi

 

Skolen har også tilbud om skolefysioterapi. Dette er et lavterskel tilbud til skolebarn fra Porsgrunn kommune for å avdekke skader og mulig behov for videre hjelp. Skolefysioterapi vil kunne henvises til via helsesykepleier. 

Vår skolefysioterapeut er:

Anita V.H. Ekholt

Epost: anita.valerie.ekholt@porsgrunn.kommune.no 

Tlf:. 47689370

IMG_7433.jpg
bottom of page