Sandøya Montessori- Leksefri heldagsskole som bygger trygg identitet!

Sandøya Montessoriskole og Sandøya Naturbarnehage ligger idyllisk plassert på Sandøya, en kort ferjetur fra Brevik. Skolen og naturbarnehagen startet opp høsten 2011, og ungdomsskolen hadde oppstart høsten 2012.

 

skolebaaten-Liv-på Sandoya

Den lille skolen i skjærgården gir barna undervisning i et trygt og lærerikt miljø, og fungerer samtidig som et samlingspunkt for alle innbyggerne på øya. Skolen vektlegger bygging av en trygg identitet hos den enkelte elev. Alle ansatte på skolen har fokus på å gi barna mestring individuelt i hverdagen. Til dette brukes et eget verktøy. Elevene på skolen er delt i tre hovedgrupper. Dette er i henhold til grunntanken i pedagogikken hvor det er faser hvor barna er mer mottakelige for læring av de enkelte tema.  Maria Montessori deler barnets oppvekts inn i forskjellige utviklingstrinn. Det første varer fra 0-6 år og preges av det absorberende sinn. Det andre varer fra 6-12 år og preges av det resonnerende sinn. Det tredje varer fra 12-18 år og regnes ikke som et barndomstrinn, men som det første trinnet inn i det voksne livet. Pedagogikken utarter seg svært annerledes i de tre trinnene ettersom de spesielle behovene til barna forandrer seg.1.-4 klasse,  5-7. og 8-10  Barneskolen holder til i det gule bygget, ungdkomsskolen har sine klasserom i det røde bygget. Gymsal og kjøkken er i det gule bygget.


 

 I båthavnen ligger skolebåten LIV og i skogen har vi "Rådyrhytta".

Vi har egen potetåker, elplehage og utekjøkken med steinovn til baking.

 

For mer informasjon om Sandøya, klikk deg inn på Sandøyaportalen. Der finner du også ferjeruta. Bruk fanene i venstremargen eller på toppen for å finne mer informasjon om skolen og barnehagen

Støttemedlem eller gi en gave?

barn-i-fakkeltog-sandoya-montessoriskole

Du kan støtte Sandøya Montessoriforening ved å bli støttemedlem (kr 500,-) eller gi en gave.

Foreningen har som formål å sikre god økonomi for skolen og barnehagen, og alle bidrag kommer barna til gode.

Pengene kan f.eks gå til innkjøp av materiell eller til turer som det ikke er anledning til å gjennomføre innenfor skolebudsjettet.

 

Kontonummer for Sandøya Montessoriforening:

26704335457